HEM

OCCOinvent erbjuder koncept och verktyg för ultimat exponering och varuhantering.

Vår spjutspetskompetens i förening med marknadsaktörernas önskemål bidrar till ständiga förbättringar
och framtagning av nya modeller i OCCOlin sortimentet. Tillverkningen sker av legotillverkare i Sverige.

Vårt mål är att tillhandahålla produkter som skapar mervärde för köpmännen, personalen och inte minst konsumenterna. För att lyckas med en optimal försäljning krävs att varorna exponeras på ett tydligt och intresseväckande sätt. På rätt ställe vid rätt tidpunkt. Eventuella spontanköp, dvs. merförsäljning leder ofta till köp av andra varor sk. synergieffekter. Kontentan blir ökde snittköp.

För hög kvalité krävs att hanteringen av färskvaror sker på ett snabbt och rationellt sätt och att hygienen är på topp. Givetvis måste då transporten mellan lastkaj/lager och ut i butiken och in i kylrummet, ske på ett mindre tungt sätt. Givetvis med robusta flexibla och funktionella exponeringsvagnar som enkelt och bekvämt rullas fram på hjul.

Snabba omställningar och omplaceringar skapar mer levande och spännande butik dessutom. Med OCCO får man samtidigt den ultimata volymhanteringen på minsta tänkbara golvyta. Jobbet ska vara kul och ge förväntad respons.

Personalens hälsa ska sparas genom enkla och lätta arbetsmoment med minimalt antal lyft och tunga transporter. Personalen ska också på ett enkelt, snabbt och lätt sätt kunna rulla undan exponeringen för att kunna hålla rent och därmed bidra till högsta kvalité på färskvarorna. Det ska vara kul att arbeta med olika typer av exponeringar oavsett säsong, aktiviteter, förstärkningar etc.

Kunden ska känna att det är enkelt och går snabbt att handla. Tillgängligheten ska vara hög. Layouten intressant och lättöverskådlig.

Fråga oss gärna efter våra PP-presentationer. På svenska och engelska. Finns på USB-minne

MD Stefan Sjunnesson
Skördevägen 13

261 75 Asmundtorp
Kontor:  0418 - 43 25 85
Mobil:    0738 - 10 50 50
E-post1: info@occoinvent.se
E-post2: stefansjunnesson@gmail.com

facebook

 linkedin