HEM

OCCOinvent erbjuder koncept och verktyg för ultimat exponering och varuhantering av främst frukt & grönt i dagligvarubutiker

Vår kompetens och kundsamverkan bidrar kraftigt till att vi tidigt i processen kan möta marknadens önskemål om nya anpassade produkter och vidareutveckling av befintliga. Parallellt utvecklar och anpassar vi våra exponerings- och varuhanteringsvagnar OCCO för nya användningsområden, för nya branscher och marknader. Tillverkningen sker på legobasis av erkänt duktiga tillverkare i Sverige. Försäljningen sker i egen regi. Vår marknad är Sverige och Norge. Ambitionen är att växa med innovativa lösningar även på den internationella marknaden.

Vårt mål är att ständigt utöka våra försäljningsvolymer. Detta på befintliga och tillkommande marknader.

Produktprofil. Vi satsar stenhårt på innovativa verktyg för exponering, hantering och god logistik. Produkterna ska vara optimalt hållbara över en lång livscykel. Avlasta hanteringen av högfrekventa tung lyft och förflyttningar i och utanför butiken. Verktygskoncepter omfattar enkelhet och snabbhet i att städa ur och runt omkring exponeringsvagnarna i akt och mening att hålla absolut högsta hygien och därmed bästa kvalité på varorna. Produkterna ska vara så konstruerade att de syns väl och därmed bidrar till ökade spontanköp och därmed även synergieffekter med merförsäljning av andra varor som mål.

Våra systemvagnar rullar på högkvalitativa säkerhetshjul för säker och lätt hantering av därför avsett gods. Transporten mellan lastkaj/lager och ut i butiken och in i kylrummet sker på rationellt och effektivt kvalitetsbevarande sätt. 

Snabba omställningar och omplaceringar skapar mer levande och spännande butiker. Med OCCO får man samtidigt den ultimata volymhanteringen på minsta tänkbara golvyta. Jobbet ska vara kul och ge förväntad respons. Personalens hälsa ska sparas genom enkla och lätta arbetsmoment med minimalt antal lyft och tunga transporter. Personalen ska också på ett enkelt, snabbt och lätt sätt kunna rulla undan exponeringen för att kunna hålla rent och därmed bidra till högsta kvalité på färskvarorna. Det ska vara kul att arbeta med olika typer av exponeringar oavsett säsong, aktiviteter, förstärkningar etc.

Kunden ska känna att det är enkelt och går snabbt att handla. Tillgängligheten ska vara hög. Layouten intressant och lättöverskådlig.

Fråga oss gärna efter våra PP-presentationer. På svenska och engelska.

Founder and owner
Stefan Sjunnesson
Skördevägen 13

261 75 Asmundtorp
Kontor:  0418 - 43 25 85
Mobil:    0738 - 10 50 50
E-post1: info@occoinvent.se
E-post2: stefansjunnesson@gmail.com

facebook

 linkedin