HEM

OCCOinvent erbjuder koncept och verktyg för ultimat exponering och varuhantering.

Vår kompetens i förening med marknadsaktörernas önskemål bidrar till ständiga förbättringar av befintligt OCCOline sortiment. Parallellt utvecklar och anpassar vi våra exponerings- och varuhanteringsvagnar OCCO för nya användningsområden, för nya branscher och marknader. Tillverkningen sker på legobasis av erkänt duktiga tillverkare i Sverige. Försäljningen sker i egen regi. Vår marknad är Sverige och Norge. Ambitionen är att växa även på den internationella marknaden.

Vårt mål är att tillhandahålla produkter som skapar mervärde för köpmännen, personalen och inte minst konsumenterna samt kontinuerligt öka antalet försålda produkter. För få en önskvärd årsförsäljningsvolym med bästa tänkbara marginaler krävs bland annat att rätt varor med rätt kvalité, med rätt plats och vid rätt tidpunkt exponeras på ett ultimat tydligt och intresseväckande sätt. Eventuella spontanköp, dvs. merförsäljning leder ofta till köp av andra varor sk. synergieffekter. Kontentan blir ökde snittköp.

Hög kvalité krävs att hanteringen av färskvaror sker på ett snabbt och rationellt sätt och att hygienen är på topp. Givetvis måste då transporten mellan lastkaj/lager och ut i butiken och in i kylrummet, ske på ett mindre tungt sätt. För dessa tuffa arbetsuppgifter behövs kompetens och yrkesskicklig personal, men också robusta flexibla och funktionella arbetsverktyg. Med OCCO görs arbetsuppgifterna effektivt, tidsbesparande och arbetsmiljöriktigt. Exponeringsenheterna rullas lätt fram mellan lager och butik och/eller in i kylrum. OCCO används med fördel för sambandsexponering. Likaså för försäljning utomhus.

Snabba omställningar och omplaceringar skapar mer levande och spännande butik dessutom. Med OCCO får man samtidigt den ultimata volymhanteringen på minsta tänkbara golvyta. Jobbet ska vara kul och ge förväntad respons. Personalens hälsa ska sparas genom enkla och lätta arbetsmoment med minimalt antal lyft och tunga transporter. Personalen ska också på ett enkelt, snabbt och lätt sätt kunna rulla undan exponeringen för att kunna hålla rent och därmed bidra till högsta kvalité på färskvarorna. Det ska vara kul att arbeta med olika typer av exponeringar oavsett säsong, aktiviteter, förstärkningar etc.

Kunden ska känna att det är enkelt och går snabbt att handla. Tillgängligheten ska vara hög. Layouten intressant och lättöverskådlig.

Fråga oss gärna efter våra PP-presentationer. På svenska och engelska.

Founder and owner
Stefan Sjunnesson
Skördevägen 13

261 75 Asmundtorp
Kontor:  0418 - 43 25 85
Mobil:    0738 - 10 50 50
E-post1: info@occoinvent.se
E-post2: stefansjunnesson@gmail.com

facebook

 linkedin