• 0738 - 10 50 50
  • info@occoinvent.se

Om oss

 

 

OCCOinvent
erbjuder sedan många år tillbaka koncept och verktyg för säljoptimering och kvalitetshantering av främst frukt & grönt i dagligvarubutiker.
Vår kompetens och kundsamverkan bidrar kraftigt till att vi tidigt i processen kan möta marknadens önskemål om nya anpassade produkter och vidareutveckling av befintliga. Parallellt utvecklar och anpassar vi våra exponerings- och varuhanteringsvagnar OCCO för nya användningsområden, för nya branscher och marknader. Produkterna tillverkas av erkänt duktiga företag i Sverige. Vår marknad är Norden. Vårt mål är att ständigt utöka våra försäljningsvolymer och den geografiska marknaden. 

Produktprofil. Vi satsar på innovativa verktyg för exponering, hantering och god logistik. Produkterna ska vara optimalt hållbara över en lång livscykel. Vidare bidra till en bättre arbetsmiljö, ökad åtkomlighet för konsumenten och förbättrade marginalkronor. Det ska gå snabbt och enkelt att handla ur våra exponeringsvagnar med bibehållen hög kvalitet på färskvarorna. Med optimal layout och tydliga budskap ska vi främja spontanköpen. Likaså enkelheten i att hålla högsta hygien i och runt om kring våra exponeringsenheter

Snabba omställningar och omplaceringar skapar mer levande och spännande butiker. Med OCCO får man samtidigt den ultimata volymhanteringen på minsta tänkbara golvyta. Jobbet ska vara kul och ge förväntad respons. Personalens hälsa ska sparas genom enkla och lätta arbetsmoment med minimalt antal lyft och tunga transporter. Personalen ska också på ett enkelt, snabbt och lätt sätt kunna rulla undan exponeringen för att kunna hålla rent och därmed bidra till högsta kvalité på färskvarorna. Det ska vara kul att arbeta med olika typer av exponeringar oavsett säsong, aktiviteter, förstärkningar etc.

Kunden ska känna att det är enkelt och går snabbt att handla. Tillgängligheten ska vara hög. Layouten intressant och lättöverskådlig.

 

Grundare och ägare sedan starten 2007

MD Stefan Sjunnesson
Skördevägen 13

261 75 Asmundtorp
Kontor:  0418 - 43 25 85
Mobil:    0738 - 10 50 50
E-post1: info@occoinvent.se
E-post2: stefansjunnesson@gmail.com